Werking van PV-cellen

Als een pv cel aan zon wordt blootgesteld dan ontstaat er gelijkstroom welke via een verbinding naar een omvormer gaat. Hier wordt de gelijkstroom omgezet naar wisselstroom en kan men de stroom naar het elektriciteitsnet zenden. En dit proces gebeurt altijd als er licht op de cellen vallen. Er is geen verlies aan massa bij het gebruik van een pv cel en ook wordt er niets opgebruikt van de pv cellen.

Het rendement van zonnepanelen?

Het rendement van een zonnepaneel systeem is de verhouding van de opgewekte energie ten opzichte van de stralingsenergie van de zon. De zon straalt onder optimale omstandigheden rond de 1.000 watt aan energie per vierkante meter zonnepaneel. Hieruit kan het zonnepaneel systeem rond de 115 watt aan stroom uit halen. Het rendement ligt dus rond de 11,5 procent. De rest van de energie wordt weer teruggezonden.

Waaruit bestaan PV-panelen?

Pv-panelen zijn in de meeste gevallen gemaakt van silicium. Silicium bestaat uit 2 lagen. Het zonnelicht laat tussen deze 2 lagen een elektrische stroom ontstaan. Hierdoor ontstaat er dus stroom. Ook zijn er PV-panelen welke gebruik maken van amorf silicium. Hoewel het goedkoper is, is het niet de meest ideale vorm om zonne-energie mee op te wekken. Het rendement per vierkante meter is namelijk beduidend lager. Heb je echter volop ruimte dan is het een goede keuze.

Hoe worden PV-panelen gebruikt?

Pv-panelen kunnen in een systeem batterijen opladen voor lampen, verkeerslichten en ook voor radio’s en zaklantaarns. Dit zijn pv systemen welke niet zijn aangesloten op het net. Het zijn autonome pv systemen.

Ook zijn er PV-panelen welke aangesloten worden op een stroomnet en dus ook stroom kunnen leveren aan een elektriciteitsleverancier. Hierdoor is het mogelijk om een vergoeding te ontvangen voor de stroom welke je opwekt.